เกี่ยวกับเรา

บริษัท แมกซ์เวล 1991 จำกัด

Maxwell Group
วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำด้านน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสำหรับทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยยึดมั่นในมาตรฐาน และบริการลูกค้าเป็นสำคัญ"

เป้าหมาย

"เป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจพลังงาน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ที่พร้อมจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย"

ที่มาของบริษัท

ได้ก่อเกิดขึ้นมาจากผู้บริหารคนไทยที่มีประสบการณ์ในธุรกิจน้ำมันมากว่า 30 ปี เราดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงของเชลล์ โดยเราได้รับการแต่งตั้งจากทางเชลล์ แห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ให้กับลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของลูกค้า และเรายึดหลักการบริการลูกค้าด้วยคุณธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพของเชลล์ เรามีนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ จนถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรักษาระดับการบริการลูกค้า คุณค่า และยกระดับคุณภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอในทุกหน่วยงาน ตั้งแต่การบริหาร ด้านการปฎิบัติการ การจัดการเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ