การจัดส่งผลิตภัณฑ์

การจัดส่งผลิตภัณฑ์

การจัดส่งที่รวดเร็ว ตรงเวลา และได้มาตรฐานความปลอดภัย
บริษัท แมกซ์เวล 1991 จำกัด เรามีความยินดีที่จะนำเสนอการบริการด้านการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยยึดหลักที่ว่า ลูกค้าจะต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อเวลา ปลอดภัย และปราศจากปัญหาต่างๆ นอกจากนั้นในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ทางบริษัทฯ เรายังมีความยืดหยุ่นในการขนส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อต้องการของลูกค้า