ความปลอดภัย

ความปลอดภัย คือหัวใจสำคัญ

เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา ทุกคนที่ทำงานให้กับเราหรือทำงานร่วมกับเรามีส่วนสำคัญในการทำให้เชลล์เป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เราคาดหวังว่าทุกคนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อป้องกันสภาพที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงาน

ความปลอดภัยในการขนส่ง

การขนส่งทางถนนจำเป็นสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจของเราหลากหลายกิจกรรม โดยรวมแล้ว พนักงานเชลล์และผู้รับเหมาต้องขับรถเกือบ 1 พันล้านกิโลเมตรเป็นประจำทุกปีในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้เทียบเท่ากับการเดินทางรอบโลก 70 รอบในแต่ละวัน! ปรัชญาด้านความปลอดภัยทางถนนของเราให้ความสำคัญกับความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความสามารถในการขับรถ สภาพของยานพาหนะ สภาพถนน และสภาพแวดล้อมท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังพยายามลดความจำเป็นในการใช้การขนส่งทางถนน ด้วยความคิดที่ว่าการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดคือการไม่เดินทาง

ความปลอดภัยของกระบวนการ

ความปลอดภัยของกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสถานที่ดำเนินงานในระยะแรก ต่อเนื่องไปตลอดวงจรชีวิตของกระบวนการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่ากระบวนการต่าง ๆ มีการดำเนินการอย่างปลอดภัย ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุและจัดการกับอันตรายของกระบวนการใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การดูแลผลิตภัณฑ์

เราผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติและทำการกลั่นเป็นเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น และสารเคมี ที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย เราพยายามดูแลให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความปลอดภัยตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการกำจัด เราเรียกสิ่งนี้ว่าการดูแลผลิตภัณฑ์ เพื่อทำความเข้าใจและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเรา เราจึงประเมินผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการวิจัยหากการวิจัยดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถลดความเสี่ยงได้มากขึ้น